Copenhagen School of Design and Technology

da

Modul C: Byggeteknik og energianalyse (DA)

2020/2021
Engelsk titel
C Module Building Construction & -Analytics (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503142
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Stig Esben Maegård Kristensen
 • Formål

  Indhold: Modulet omhandler byggeskik og bygningers energibehov. Fokus er på anvendelsen af energianalyser, tekniske beregninger, energianalyser og forbrugsberegninger i forhold til at udføre helhedsorienteret energirigtige byggetekniske løsninger.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  18. byggeskik, bygningskonstruktioner og grundlæggende installationer og energirigtige bygningskomponenter
  19. klimaskærmens fysik, samt anvendte teorier, metoder og praksis indenfor dens opbygning
  20. bygningsforbedringer og energibesparende foranstaltninger,
  21. myndighedsbestemmelser, bygningsreglementet energimærkningsordning for bygninger
  22. teknisk og adfærdsbetinget analyse af energianlæg i bygninger inkl. energiforbrugsberegninger

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  23. vurdere og vælge metode, materialer og energibesparende installationer
  24. vurdere og tilrettelægge systematisk og struktureret bygningsanalyse
  25. forklare tekniske tegninger
  26. anvende og vurdere relevante metoder og værktøjer til måling og beregning af energiforbrug
  27. håndtere energirigtige byggetekniske løsninger i eksisterende og nyt byggeri under hensyntagen til arkitektur, indeklima, miljø samt økonomi

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
  • Cooperative learning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Godkendt studieaktivitet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
  Fagelementet prøves i analyseprojektet.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 2-3 deltagere i gruppe
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  2 eksaminander prøves varighed 50 min. i alt, hvoraf der er allokeret 8 min. til eksaminandernes præsentation og 28 min til eksamensdialog.
  3 eksaminander prøves varighed 65 min. i alt, hvoraf der er allokeret 10 min. eksaminandernes præsentation og 37 min til eksamensdialog.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
69
timers undervisning
205
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modul C: Byggeteknik og energianalyse (DA) modtager du 69 timers undervisning, hvilket svarer til 92 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, projektarbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.