Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Marketing (Brand Design) - Lokalt fagelement (Konceptudvikling) (DA)

2021/2022
Specialeretning: Brand Design
Engelsk titel
Specialisation: Brand Design (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944310
Fag- /modulansvarlig
Nanna Kanneworff
Marie-Louise Lynge Jensen
Sofia Viholt
Laura Elmøe
Mette Bech
 • Formål og læringsmål

  På baggrund af analyser af konkurrenter, brugere og virksomhed/brand, arbejder fagområdet med at udvikle kreative brand-, og kampagnekoncepter, som kan tilpasses til og eksekveres på både fysiske og digitale platforme, ud fra indsigter om målgruppens adfærd og behov.

  Viden

  Den studerende:

  ● Skal have udviklingsbaseret viden om visuel og verbal brandidentitet for at udvikle innovative brand koncepter.

  ● Skal kunne forstå og reflektere over anvendte teoretiske og praktiske kreative og kvalitative metoder til at identificere brugerindsigter og innovative kampagne koncepter.

  Den studerende:

  ● Skal kunne anvende kreative metoder og redskaber til at udvikle innovative koncepter og produkter.

  ● Skal kunne vurdere og anvende relevante kvalitative metoder til at identificere relevante brugerindsigter.

  ● Skal kunne anvende en empatisk og analytisk tilgang i konceptudviklingsprocessen.
  Den studerende:

  ● Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problematikker i relation til konceptudvikling.

  ● Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt brand- og koncept samarbejder.

  ● Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til arbejdet med konceptudvikling.

  Færdigheder

  Den studerende:

  ● Skal kunne anvende analysemetoder og redskaber til at udvikle relevante og rentable brand strategier.

  ● Skal kunne vurdere og anvende relevante analysemetoder til at identificere strømninger i markedet.

  ● Skal kunne lede og håndtere komplekse strategiske projekter.

  Kompetencer

  Den studerende:

  ● Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede strategiske problematikker.

  ● Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige strategiprocesser.

  ● Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at arbejde med strategisk udvikling i virksomheden.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Marketing (Brand Design) - Lokalt fagelement (Konceptudvikling) (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.