Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Marketing (Brand Design) - Lokalt fagelement (Kommunikation) (DA)

2021/2022
Specialeretning: Brand Design
Engelsk titel
Specialisation: Brand Design (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944330
Fag- /modulansvarlig
Nanna Kanneworff
Marie-Louise Lynge Jensen
Sofia Viholt
Laura Elmøe
Mette Bech
 • Formål og læringsmål

  Fagområdet indebærer intern og ekstern formidling af brandets verbale og visuelle identitet med henblik på at sikre en ensrettet og holistisk tilgang til kommunikation af brandets værdier. Analyser af brugerens adfærd i det moderne medielandskab danner grundlag for en målrettet, integreret kommunikation, der samtidig tager hensyn til de for brandet relevante touch points.

  Viden

  Den studerende:

  ● Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for verbal og visuel kommunikation og formidling af virksomhedens brand og koncept.

  ● Skal kunne forstå og reflektere over anvendt teori og metode til at identificere og forstå brugeradfærd, touch points og samspillet derimellem.

  Færdigheder

  Den studerende:

  ● Skal kunne anvende værktøjer og redskaber til at formidle virksomhedens brand og koncept.

  ● Skal kunne vurdere og eksekvere indhold i relevante touch points og sikre samspillet derimellem.

  ● Skal kunne afdække brugeradfærd gennem analyse med henblik på at forstå behov og udvikle kommunikation.

  Kompetencer

  Den studerende:

  ● Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede strategiske problematikker.

  ● Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige strategiprocesser.

  ● Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at arbejde med strategisk udvikling i virksomheden.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Marketing (Brand Design) - Lokalt fagelement (Kommunikation) (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.