Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikation med bevægelse

2022/2023
Engelsk titel
Communication in motion
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 uge
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207152
Fag- /modulansvarlig
Snorre Näsman
 • Formål og læringsmål

  Introduktion til bevægelig kommunikation, stop motion.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvendelse af visuelle virkemidler som logo, hjemmeside og skriftlig kommunikation.
  • Komposition af disse virkemidler, herunder typografi og farvelære.
  • Anvende 2D-programmer til virtuelle og fysiske repræsentationer.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:
  • Udvælge og vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres inden for visualiseringsprocessen og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

 • Undervisningsform
  Tavleundervisning og individuelle øvelser.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tæller 30 ECTS. Der er tale om en ”proces-eksamen” i kombination med, at den studerende prøves i sin evne til at kombinere teori fra pensum med praksis. Der er to dele: Del 1) Den studerende udvælger opgaver fra nogle moduler på 1. semester og reflekterer over, hvordan et løsningsforslag kunne forbedres og eksekverer den forbedrede løsning med brug af tidligere feedback. Del 2) Den studerende forholder sig til den relevante teori, der er brugt i forbindelse med de valgte moduler/den valgte løsning, der præsenteres. Den studerende trækker desuden et pensumspørgsmål, som
  hun/han forklarer og kommer med eksempler på i praksis. Den studerende vurderes individuelt. Prøven er med intern censur.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
17
timers undervisning
38
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation med bevægelse modtager du 17 timers undervisning, hvilket svarer til 23 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.