Copenhagen School of Design and Technology

da

Målgruppen - Tools & Skills (DA)

2023/2024
Engelsk titel
The target group - Tools & Skills (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276101
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  TOOLS & SKILLS Målgruppen har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder til at kunne skræddersy produkter, kommunikation og øvrige markedsføringsaktiviteter til en given målgruppe på baggrund af en nærmere analyse af kunderne, kundernes behov og markedspotentiale.

  Viden

  Den studerende:

  • Skal have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode i relation til målgrupper og markedets betydning for designprocessen.
  • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode inden for fagområdet business.
  • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode inden for teknologi, herunder håndtering og analyser af data.

  Færdigheder

  Den studerende:

  • Skal kunne anvende visualiserings- og idegenereringsmetoder knyttet til erhvervet og branchen.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag, herunder anvende brancherelaterede fagudtryk og terminologi.
  • Skal kunne formidle praksisnære forretningsorienterede problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning med øvelser samt en opgave der skal løses i de studerendes værdikædeteam til senere brug i 1. semesters portfolio
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Tools & Skills-modulerne 'Målgruppen - Tools & Skills', 'Moodboard & Photoshop - Tools & Skills', 'Virksomheden & Økonomi - Tools & Skills', 'Kultur, Trend & Æstetik - Tools & Skills', 'Design Thinking - Tools & Skills' og 'InDesign & Portfolio - Tools & Skills' prøves sammen med ét af de tre oplistede DBT-moduler, afhængigt af den studerendes specialeretning.

  For specialeretningen Sustainable Fashion Tech prøves Tools & Skills-modulerne med 'Sustainable Fashion Tech DBT - Tools & Skills'.

  For specialeretningen Fashion Management prøves Tools & Skills-modulerne med 'Fashion Management DBT - Tools & Skills'.

  For specialeretningen Marketing & Communication Design prøves Tools & Skills-modulerne med 'Marketing & Communication Design DBT - Tools & Skills'.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Grundlaget for prøven er en portfolio, som afleveres elektronisk i WISEflow, som består af udvalgte opgaver og projekter fra de forskellige Tools & Skills moduler samt et pensumspørgsmål, som den studerende trækker til den mundtlige prøve.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varighed: 30 minutter og består af følgende elementer:
  1. Præsentation af den uploadede portfolio.
  2. Spørgsmål fra eksaminator(er) og dialog.
  3. Besvarelse af et pensumspørgsmål.
  4. Votering og meddelelse af karakterer.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakteren gives på baggrund af den uploadede og præsenterede portfolio amt besvarelse af trækspørgsmålet
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
27
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Målgruppen - Tools & Skills (DA) modtager du 27 timers undervisning, hvilket svarer til 36 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.