Copenhagen School of Design and Technology

da

InDesign & Portfolio - Tools & Skills

2023/2024
Engelsk titel
InDesign & Portfolio - Tools & Skills
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276106
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  TOOLS & SKILLS InDesign & Portfolio har til formål at give den studerende viden og færdigheder til at kunne reflektere over egen læring og fremstille en portfolio i programmet InDesign.

  Viden

  Den studerende:

  • Skal have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode i relation til målgrupper og markedets betydning for designprocessen
  • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode inden for teknologi, herunder håndtering og analyser af data.

  Færdigheder

  Den studerende:

  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag, herunder anvende brancherelaterede fagudtryk og terminologi.
  • Skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for forretningsforståelse i erhvervet.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning med øvelser samt en opgave der skal løses i de studerendes værdikædeteam til senere brug i 1. semesters portfolio
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Tools & Skills-modulerne 'Målgruppen - Tools & Skills', 'Moodboard & Photoshop - Tools & Skills', 'Virksomheden & Økonomi - Tools & Skills', 'Kultur, Trend & Æstetik - Tools & Skills', 'Design Thinking & Research - Tools & Skills' og 'InDesign & Portfolio - Tools & Skills' prøves sammen med ét af de tre oplistede DBT-moduler, afhængigt af den studerendes specialeretning.

  For specialeretningen Sustainable Fashion Tech prøves Tools & Skills-modulerne med 'Sustainable Fashion Tech DBT - Tools & Skills'.

  For specialeretningen Fashion Management prøves Tools & Skills-modulerne med 'Fashion Management DBT - Tools & Skills'.

  For specialeretningen Marketing & Communication Design prøves Tools & Skills-modulerne med 'Marketing & Communication Design DBT - Tools & Skills'.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Grundlaget for prøven er en portfolio, som afleveres elektronisk i WISEflow, som består af udvalgte opgaver og projekter fra de forskellige Tools & Skills moduler samt et pensumspørgsmål, som den studerende trækker til den mundtlige prøve.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varighed: 30 minutter og består af følgende elementer:
  1. Præsentation af den uploadede portfolio.
  2. Spørgsmål fra eksaminator(er) og dialog.
  3. Besvarelse af et pensumspørgsmål.
  4. Votering og meddelelse af karakterer.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
22
timers undervisning
115
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget InDesign & Portfolio - Tools & Skills modtager du 22 timers undervisning, hvilket svarer til 29 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 16% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, portefolio-arbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.