Copenhagen School of Design and Technology

da

Sustainable Fashion Tech DBT - Tools & Skills (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Sustainable Fashion Tech DBT - Tools & Skills (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276111
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Formålet med dette specialerettede modul er introducere den studerende til bæredygtighed i praksis herunder fashion tech. Den studerende får endvidere indsigt i materialer, farvelære og formforståelse

  Viden

  Den studerende:

  • Skal kunne forstå praksis og anvende centrale teorier og metoder i en designproces med det formål at udvikle bæredygtige løsninger.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode inden for æstetik, designkultur og trend.
  • Skal have grundlæggende viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for processer, materialer og produktion i en bæredygtig sammenhæng.

  Færdigheder

  Den studerende:

  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, samt opstille og vælge bæredygtige løsningsmuligheder, som en del af designprocessen.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge bæredygtige løsningsmuligheder.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge bæredygtige løsningsmuligheder.
  • Skal kunne anvende fagområdet centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for teknologi i erhvervet.

  Kompetencer

  Den studerende:

  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og
  kompetencer i relation til design
  • Skal i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til businessområdet.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til teknologi.

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning med øvelser samt en opgave der skal løses i de studerendes værdikædeteam til senere brug i 1. semesters portfolio
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Grundlaget for prøven er en portfolio, som afleveres elektronisk i WISEflow, som består af udvalgte opgaver og projekter fra de forskellige Tools & Skills moduler samt et pensumspørgsmål, som den studerende trækker til den mundtlige prøve.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varighed: 30 minutter og består af følgende elementer:
  1. Præsentation af den uploadede portfolio.
  2. Spørgsmål fra eksaminator(er) og dialog.
  3. Besvarelse af et pensumspørgsmål.
  4. Votering og meddelelse af karakterer.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sustainable Fashion Tech DBT - Tools & Skills (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.