Copenhagen School of Design and Technology

da

Marketing & Communication Design DBT - Tools & Skills (DA)

2023/2024
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
Marketing & Communication Design DBT - Tools & Skills (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276113
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Det specialerettede modul for MCD har til formål at give den studerende på Marketing & Communication Design Modulet en base for at udvælge og anvende teori og metoder i arbejdet med strategisk og taktisk marketing. Hertil kommer introduktion til central kommunikationsteori.

  Viden

  Den studerende:

  • Skal have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode i relation til målgrupper og markedets betydning for designprocessen.
  • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode inde for fagområdet business.
  • Skal have grundlæggende viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for processer, materialer og produktion i en bæredygtig sammenhæng.

  Færdigheder

  Den studerende:

  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag, herunder anvende
  brancherelaterede fagudtryk og terminologi.
  • Skal kunne vurdere praksisnære, forretningsorienterede problemstillinger, samt opstille og
  vælge innovative løsningsmuligheder
  • Skal kunne vurdere praksisnære, problemstillinger, samt opstille og vælge bæredygtige løsningsmuligheder

  Kompetencer

  Den studerende:

  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til design
  • Skal i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til businessområdet.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til teknologi.

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning med øvelser samt en opgave der skal løses i de studerendes værdikædeteam til senere brug i 1. semesters portfolio
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Grundlaget for prøven er en portfolio, som afleveres elektronisk i WISEflow, som består af udvalgte opgaver og projekter fra de forskellige Tools & Skills moduler samt et pensumspørgsmål, som den studerende trækker til den mundtlige prøve.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varighed: 30 minutter og består af følgende elementer:
  1. Præsentation af den uploadede portfolio.
  2. Spørgsmål fra eksaminator(er) og dialog.
  3. Besvarelse af et pensumspørgsmål.
  4. Votering og meddelelse af karakterer.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Marketing & Communication Design DBT - Tools & Skills (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, digitale øvelser, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.