Copenhagen School of Design and Technology

da

Fashion Management DBT - Tools & Skills (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Fashion Management DBT - Tools & Skills (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276112
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Modulet har til formål at introducere og arbejde med materialelære, kollektionsopbygning, Illustrator, priskalkulationer/prisfastsættelse, og produktionsmetoder. Modulet tydeligøre indkøberens rolle i og for værdikæden

  Viden

  Den studerende:

  • Skal have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode i relation til målgrupper og markedets betydning for designprocessen.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for
  forretningsforståelse, forretningsmodeller og kommunikation.
  • Skal have grundlæggende viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for processer, materialer og produktion i en bæredygtig sammenhæng.

  Færdigheder

  Den studerende:

  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, samt opstille og vælge bæredygtige løsningsmuligheder, som en del af designprocessen.
  • Skal kunne formidle praksisnære forretningsorienterede problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende:

  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til design
  • Skal i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til businessområdet.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til teknologi.

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning med øvelser samt en opgave der skal løses i de studerendes værdikædeteam til senere brug i 1. semesters portfolio
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Grundlaget for prøven er en portfolio, som afleveres elektronisk i WISEflow, som består af udvalgte opgaver og projekter fra de forskellige Tools & Skills moduler samt et pensumspørgsmål, som den studerende trækker til den mundtlige prøve.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varighed: 30 minutter og består af følgende elementer:
  1. Præsentation af den uploadede portfolio.
  2. Spørgsmål fra eksaminator(er) og dialog.
  3. Besvarelse af et pensumspørgsmål.
  4. Votering og meddelelse af karakterer.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Fashion Management DBT - Tools & Skills (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.