Københavns Erhvervsakademi

en

Arkitektur (Renovering) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Architecture (Renovation) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070553
Fag- /modulansvarlig
Robert Carl Miller
Jan Forná
Peter Strøm-Tejsen
 • Indhold og læringsmål

  5th semester introduces you to building renovation and transformation.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • Cultural and architectonic qualities and characteristics of existing buildings.
  • The significance of existing buildings and their position in a town planning and rural context
  • Renovating existing building components generate new components and building parts in relation and harmony to the existing architecture, structure and materials.

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Surveying of the exciting building, site and surroundings.
  • Scrutinizing existing building and building structure.
  • Show the existing, demolish and proposed conditions.
  • Chose and incorporate the necessary functions and changes for the new use for the transformation of the building.
  • Integration of the new functions, solutions and materials in the excision building in a architectural and harmonic way
  • Conducting documented comparative property analysis of building components and materials, and their solutions.
  • Use sustainable principles, solutions and materials in the renovation project.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timer undervisning
31
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektur (Renovering) (EN) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.