Københavns Erhvervsakademi

en

Materialer (Renovering) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Materials (Renovation) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070556
Fag- /modulansvarlig
Robert Carl Miller
Jan Forná
Peter Strøm-Tejsen
 • Indhold og læringsmål

  5th semester introduces you to traditional building materials and their use.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:

  Cultural, architectonic qualities and characteristics of existing buildings materials plus their increasing significance today:
  • Knowledge and use of traditional building materials.
  • Incorporating traditional and new materials into the project, in harmony to the architecture, structure and materials of existing buildings.
  • Perform registration and surveying of the existing materials use in the existing building, site and surroundings.
  • Record information of hazardous materials used in the project building and surroundings.

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:

  • Scrutinizing existing materials use in the building and building structure.
  • Chose and incorporate the relevant materials necessary in the transformation of the building for the new use.

  • Integration of traditional and new building materials and solutions, in the existing building in an architectural, harmonic and sustainability fashion.
  • Conducting documented comparative property analysis of traditional and new building materials, and their solutions.
  • Use sustainable principles, solutions and materials in the project.
  • Different principals of internal insulation.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
20
timer undervisning
35
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Materialer (Renovering) (EN) modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.