Københavns Erhvervsakademi

en

Installationer (Renovering) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Services (Renovation) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070557
Fag- /modulansvarlig
Peter Strøm-Tejsen
Robert Carl Miller
Jan Forná
 • Indhold og læringsmål

  The 5th semester, Services will introduce you to theories and methods within the design, planning and management of the renovation of a listed building in order to live up to actual standards regarding the indoor climate, installations and energy consumption.
  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • The design of systems for heating, mechanical ventilation, rainwater, drainage, domestic water and sewage with regard to indoor climate, energy consumption and durability of the renovation of a listed building.
  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Layout the vertical and horizontal installation routes for the renovation of a listed building
  • Evaluate the usability of existing installations
  • Perform layout and dimensioning of supply and distribution of installations for heating, ventilation, rainwater, drainage, domestic water supply and sewage
  • Describe the design and dimension the components of the ventilation and heating systems according to technical and functional demands with respect for the existing building
  • Determine the demands from the legal requirements for a mechanical ventilation system for thermal environment and air quality and select diffusers
  • Perform pressure loss calculation and select suitable air handling units
  • Calculate the heat transfer through the building parts with special focus on risk of condensation
  • Perform calculation of heating and cooling loads, and evaluate whether the energy consumption fulfils the requirements in the building regulations

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
20
timer undervisning
35
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Installationer (Renovering) (EN) modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.