Københavns Erhvervsakademi

en

Bærende Konstruktioner (Renovering) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Structural Engineering (Renovation) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070554
Fag- /modulansvarlig
Jan Forná
Robert Carl Miller
Peter Strøm-Tejsen
 • Indhold og læringsmål

  5th semester introduces you to building renovation and transformation.
  Within this topic you will:
  • Make registration of load carrying and stabilizing elements to decide the structural system of the existing building.
  • Scrutinize the existing drawings and compare with the site registration.
  • Make load analysis of the existing building using the existing drawings.
  • Registry the condition of the structural elements and make suggestions for repairing, strengthening or building in new structural elements in a survey report.
  • Argue and assess property analysis for different solutions changes within the new design solutions.
  • Select necessary temporary supports or underpinning for structural changes or demolition.
  Focus on Hands on experience.
  Make collision control of services and structural elements

  A student who has met the objectives of the semester will gain knowledge within:

  • Structural principles in old buildings in Copenhagen
  • Generate necessary Main drawing ( sections and plans) for the existing building, demolition and new drawings (alterations)
  • Generate necessary building part drawings and key junctions for the existing building, demolition and new drawings (alterations)
  • Generate necessary process drawings in order to describe the procedure of the work sequence (order of activity) within the alterations.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timer undervisning
31
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bærende Konstruktioner (Renovering) (EN) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.