Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Marketing- nationale fagelementer (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Specialisation: Marketing (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944107
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål og læringsmål

  Studieretningen Marketing indeholder to nationale fagelementer Konceptudvikling og Management og Strategi.

  Konceptudvikling:
  Fagelementet arbejder analytisk, konceptuelt, kreativt, kommercielt og medieret med virksomhedens brand med det formål at udvikle innovative koncepter og produkter.

  Management og Strategi:
  Fagelementet tager udgangspunkt i virksomhedens strategi og arbejder med forretningsrettede strategiske og praktiske processer ud fra en branding- og marketingsorienteret tilgang.

  Viden

  Konceptudvikling:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om processen med at arbejde med virksomhedens brand for at udvikle innovative koncepter.
  • Skal kunne forstå og reflektere over anvendte teoretiske og praktiske konceptudviklingsmodeller.

  Management og Strategi:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for strategisk ledelse og styring.
  • Skal kunne forstå og reflektere over anvendt teori og praktiske strategi- og styringsmodeller.

  Færdigheder

  Konceptudvikling:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for konceptudvikling i erhvervet.
  • Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske konceptudviklingsproblematikker, samt begrunde og vælge innovative koncepter.
  • Skal kunne formidle og kommunikere brand- og konceptuelle problemstillinger til samarbejdspartnere og herunder ikke-specialister.

  Management og Strategi:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for strategi og styring i erhvervet.
  • Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problematikker ud fra en strategisk begrebsramme.
  • Skal kunne formidle og kommunikere bæredygtige og rentable, strategiske problemstillinger og anbefalinger til samarbejdspartnere, herunder ikke-specialister.

  Kompetencer

  Konceptudvikling:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problematikker i relation til konceptudvikling.
  • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt brand- og koncept samarbejder.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til arbejdet med konceptudvikling.

  Management og Strategi:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede strategiske problematikker.
  • Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige strategiprocesser.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at arbejde med strategisk udvikling i virksomheden.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere om prøveformen under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
34
timers undervisning
240
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Marketing- nationale fagelementer (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 12% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.