Københavns Erhvervsakademi

en

Kommunikation (Etagebyggeri over 3 etager) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Communication (Multi-storey Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070451
Fag- /modulansvarlig
Mille Wilken Bengtsson
Charlotte Schytz Juul
 • Indhold og læringsmål

  Being the last semester with Communication, 4th semester leads to internship in 6th semester and bachelor dissertation in 7th semester. As in the previous semesters, complexity increases within the three main topics: cooperation, communication and reflection on own learning.

  4th semester provides you with the ability to develop a strategy for your internship in the 6th semester and the application, CV and portfolio needed for this. It also enables you to write an academic mini-dissertation, related to the semester project.

  By meeting the objectives of this topic, you will have gained knowledge and understanding of:
  • Structure of your mini-dissertation
  • Practice-oriented negotiation

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Continue to cooperate professionally within your group
  • Conduct a negotiation understanding the use of arguments and basic negotiation techniques
  • Analyze the stakeholders relevant for your semester project and plan your project communication accordingly
  • Develop an internship strategy and communicate yourself professionally through application, CV and portfolio including your personal intercultural competencies
  • Choose a research topic, research it, and write a mini-dissertation according to a specific report structure

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timer undervisning
86
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation (Etagebyggeri over 3 etager) (EN) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.