Københavns Erhvervsakademi

en

Bygningskonstruktioner (Etagebyggeri over 3 etager) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Structure (Multi-storey Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070458
Fag- /modulansvarlig
Livio Lamartina
Pablo Hector Gonzalez Alfaro
 • Indhold og læringsmål

  The 4th semester, Structure builds on your achievements during 3rd semester increasing the complexity within creating a detailed 3D structural model generated by a BIM software. You will deal with structural grids, tolerances, detailing of connections within Substructure and Superstructure.
  You will have benefits within comparing and choosing different components according the structural behavior of theirs connections, tolerances and supports. You will use tools supporting the BIM process and allowing analyzing, checking and compare different structural solutions.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • Different typologies of substructures components in relation of their building performance
  • Different typologies of superstructures components in relation of their building performance and environmental sustainability (LCA)
  • Level of development (LOD) sequence

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • To identify and to draw a structural grid
  • Using BIM tools for Building a structural 3D digital models
  • Design detailed drawings, key junctions, technical sections and construction drawings

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
16
timer undervisning
25
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningskonstruktioner (Etagebyggeri over 3 etager) (EN) modtager du 16 timers undervisning, hvilket svarer til 21 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.