Københavns Erhvervsakademi

en

Installationer (Etagebyggeri over 3 etager) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Services (Multi-storey Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070457
Fag- /modulansvarlig
Peter Strøm-Tejsen
Martin Carlsen Dam
Livio Lamartina
 • Indhold og læringsmål

  GThe 4th semester, Services will introduce you to theories and methods within the design of heating, ventilation, rainwater, drainage, domestic water and sewage with regard to indoor climate and energy consumption of a non-residential high-rise building.
  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • Design of systems for heating and mechanical ventilation for non-residential high-rise buildings
  • Layout and sizing of the systems for rainwater, drainage, sewage and domestic water
  • Calculation of the energy use in a non-residential building, with respect to the building envelope and the services, fulfilling the requirements in the building regulations
  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Layout vertical and horizontal installation routes for a non-residential high-rise building
  • Perform layout and dimensioning of supply and distribution of rainwater, drainage, domestic water supply and sewage installations
  • Dimension and describe the design and components of the ventilation and heating systems
  • Determine the need for ventilation from the legal requirements and requirements for thermal environment and air quality
  • Determine physical and functional demands for a mechanical ventilation system and select diffusers
  • Perform pressure loss calculation and select suitable air handling units
  • Calculate the heat transfer through the building parts and risk of condensation
  • Perform calculation of heating and cooling loads
  • Evaluate whether requirements in the building regulations for energy consumption are fulfilled
  • Document the details of the indoor environment in a non-residential high-rise building

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timer undervisning
35
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Installationer (Etagebyggeri over 3 etager) (EN) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 49% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.