Københavns Erhvervsakademi

en

Proces og Planlægning (Etagebyggeri over 3 etager) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Process and Planning (Multi-storey Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070459
Fag- /modulansvarlig
Pablo Hector Gonzalez Alfaro
Livio Lamartina
 • Indhold og læringsmål

  The 4th semester Process and Planning topic will cover core aspects from the theory fields of Project Organization and Procurement and Life Cycle Analysis.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  .
  • The scope and benefits of Integrated Project Procurements
  • The scope and benefit of integrating Manufacturing Design for prefabricated glazing systems
  • Building Information Modeling based planning techniques and relevance

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:

  • Work with industry standards and agreements used for integrating Manufacturing Design for Glazed building systems
  • Apply Integrated Project Delivery for the project at hand
  • Perform Cost estimates and Time scheduling, using advanced Building Information Modeling based planning techniques for integrating relevant data from a building model
  • Perform Life Cycle Cost estimate – based on the Life Cycle Analysis of alternative building systems and materials proposed by design professionals
  • Gains skills in preparing Tender Documentation for tendering the Project Team in Integrated Deliveries and tendering Subcontractors

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timer undervisning
62
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Proces og Planlægning (Etagebyggeri over 3 etager) (EN) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.