Københavns Erhvervsakademi

en

Arkitektur (Etagebyggeri over 3 etager) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Architecture (Multi-storey Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070453
Fag- /modulansvarlig
Martin Carlsen Dam
Livio Lamartina
Peter Strøm-Tejsen
 • Indhold og læringsmål

  The 4th semester, architecture will introduce you to theories and methods within construct of a complex multi-storey commercial building, in relation to work-environment legislation, climatic control design and efficient daylighting.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • Curtain wall façade systems
  • Glass facades with regard to climatic conditions
  • Work-environment legislation
  • Acoustic constraints in open-plan work spaces
  • Tolerance consideration in the assembly of curtain walls
  • Architectural feature appreciation
  • Systematic analysis of standard construction requirements
  • Systematic assessment of chosen solutions
  • Information gathering and validation
  • Fire safety in multi-storey commercial building


  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Redline an office layout in relation to work-environment legislation.
  • Conduct a comparative analysis.
  • Develop a fire strategy/ fire plan
  • Take measures to improve acoustic conditions in offices.
  Asses and improve the climate condition relating to glass facades such as overheating and daylight.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timer undervisning
35
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektur (Etagebyggeri over 3 etager) (EN) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 49% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.