Københavns Erhvervsakademi

en

Bærende konstruktioner(Etagebyggeri over 3 etager) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Structural Engineering (Multi-storey Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070454
Fag- /modulansvarlig
Livio Lamartina
Martin Carlsen Dam
Peter Strøm-Tejsen
 • Indhold og læringsmål

  The 4th semester, Structural Engineering builds on your achievements during 3rd semester increasing the complexity within structural concepts, choice of load bearing systems and estimations of structural elements by rules of thumb. You will build a 3D structural analytical model using structural engineering BIM tools. You will verify the consistency of the model, scrutinize estimated dimensions of structural members using results from software’s calculations, and finally you will report visualize and scrutiny the results from a BIM software for structural analysis.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • Structural performances of different structural members, connections and supports
  • Limit state design philosophy and Eurocodes
  • Vertical and Horizontal external actions on buildings
  • Results from structural analysis (Bending stress, Transverse and Longitudinal stress, Torsion, Crushing – Buckling, vertical deflections and displacements)
  By meeting the objectives of this topic you will be able to:

  • Design and analyze a structural load bearing systems
  • Design loads according to Eurocodes
  • Generate a detailed analytical 3D structural model with boundary conditions
  • Use a software for structural analysis
  • Simulate wind loads with a BIM software for structural analysis
  • Report visualize and scrutiny the results from a BIM software for structural analysis
  • Verify the dimensions of the chosen structural elements
  • Design detailed drawings, key junctions, technical sections and construction drawings

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timer undervisning
35
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bærende konstruktioner(Etagebyggeri over 3 etager) (EN) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 49% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.