Copenhagen School of Design and Technology

da

Brand Identity II (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Brand Identity II (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140305
Fag- /modulansvarlig
Lars Sögaard Nielsen
Mette Laier Henriksen
Jane Burchard
Martin Hesseldahl
 • Formål

  De studerende får i dette modul kendskab til opbygning af brandidentitet og formidling af væsentlige tendenser, produkter og strategier i en portfolio, dette ved hjælp af designelementer og brand touch points.

  Fagområder:
  Personlig branding, designprincipper, farveteori, digital portfolio; struktur, anvendelighed og implementering af brandidentitet.

  Viden

  Målet efter endt modul er, at den studerende har (vidensmål):
  ● viden om og forståelse for brand equity, branding, og identitets betydning for produkt/koncept og konkurrenceevne.
  ● viden om og forståelse for visuel præsentation i form af portfolio design, herunder designelementer og brand touchpoints.
  ● viden om og forståelse af kommunikative metoder og redskaber til formidling af idé, koncept, produkt og proces både skriftligt og visuelt.

  Færdigheder

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (færdigheder):
  ● identificere, vælge og anvende metoder til at udvikle og udarbejde en portfolio der er struktureret og brugervenlig.
  ● identificere personlige og faglige kompetencer samt individuel professionel identitet i forhold til smykkekoncepter og -branchen.
  ● formidle koncepter, løsningsmodeller og produkter gennem en portfolio til fagfæller og samarbejdspartnere, herunder designproces, virksomheds- og markedsanalyser samt teknologi og produktionsmetoder, bl.a. ved hjælp af designelementer og brand touchpoints.

  Kompetencer

  Målet efter endt modul er, at den studerende har (kompetencer):
  ● selvstændigt påtage sig ansvar for at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdighed og kompetencer.
  ● selvstændigt håndtere og omsætte projektplanlægning samt håndtere udviklingsorienterede opgaver.
  ● selvstændigt indgå i fagligt samarbejde, udnytte relevante netværk samt påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.
  ● ud fra viden om teori og metode inden for produktudvikling og produktion,
  selvstændigt identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdighed og kompetencer.
  ● selvstændigt identificere og varetage materiale- og funktionsmæssige problemstillinger om krav til smykkets udtryk i relation til markedet inden for produktion af smykker.
  ● selvstændigt identificere og varetage produktion af smykker gennem arbejde med redskaber og materialer.
  ● selvstændigt håndtere og omsætte produktudviklingsprocessens enkelte faser; idegenerering, screening, prototyping, produktion, pilottest, lancering, opfølgning betragtet ud fra et ressourcemæssigt perspektiv og fasernes indbyrdes betydning.
  ● selvstændigt identificere og omsætte idéer til konkrete, målrettede og konkurrencedygtige smykker og koncepter.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Evalueringsmetode:
  Præsentation af portfolio.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Den skriftlig del, bestående af et CV og et designstatement, afleveres forud for den mundtlige eksamen. Den praktiske del, bestående af en digital portfolio, medbringes til den mundtlig eksamen.

  Portfolioen skal være personligt brandet i forhold til den studerendes professionelle profil og skal være struktureret til at kunne indeholde flere projekter fra uddannelsen.
  Ved denne eksamen skal semesterets virksomhedssamarbejde eller - case præsenteres;
  arbejdsforløbet uddybes ud fra uddannelsens tre kerneområder; smykker, teknologi og business.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Ud over præsentationen vil der være
  spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den skriftlige aflevering og portfolien vurderes samlet.
120
timers undervisning
17
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brand Identity II (DA) modtager du 120 timers undervisning, hvilket svarer til 160 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 88% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.