Copenhagen School of Design and Technology

da

Brand identity III - evaluering og portfolio-eksamen (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Brand identity III - evaluering og portfolio-eksamen (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140306
Fag- /modulansvarlig
Jane Burchard
 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Evalueringsmetode:
  evaluering og portfolio-eksamen
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Dette modul består af en evaluering af hele semestret samt en eksamen som vil tage udgangspunkt i semestrets undervisning og pensum.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Den skriftlig del, bestående af et CV og et designstatement, afleveres forud for den mundtlige eksamen. Den praktiske del, bestående af en digital portfolio, medbringes til den mundtlig eksamen.

  Portfolioen skal være personligt brandet i forhold til den studerendes professionelle profil og skal være struktureret til at kunne indeholde flere projekter fra uddannelsen.
  Ved denne eksamen skal semesterets virksomhedssamarbejde eller - case præsenteres;
  arbejdsforløbet uddybes ud fra uddannelsens tre kerneområder; smykker, teknologi og business.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Ud over præsentationen vil der være
  spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den skriftlige aflevering og portfolien vurderes samlet.
17
timers undervisning
120
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brand identity III - evaluering og portfolio-eksamen (DA) modtager du 17 timers undervisning, hvilket svarer til 23 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 12% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.