Københavns Erhvervsakademi

en

Iværksætteri (Erhvervs- og præfabrikation) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Entrepreneurship (Business- and prefabrication) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070352
Fag- /modulansvarlig
Jakob Kruse
Charlotte Schytz Juul
 • Indhold og læringsmål

  3rd semester introduces you to theories and tools that can assist the entrepreneur in starting up and running a company.

  A student who has met the objectives of the semester will have obtained knowledge about:

  • The opportunities and rules of the profession for setting up their own company, including motivations, opportunity vs risk, and The Value Proposition (business idea)
  • Principles, methods and rules within entrepreneurship, including The Business Model Canvas
  • Corporate and organizational forms in connection with the establishment and operation of a business, including growth scenarios and risks

  And have obtained the following skills:
  • Being able to apply accounting principles for operating a business and use the industry's methods and tools for budgeting, bookkeeping and tendering, including budgeting for a Start-up company and competitive price setting
  • Being able to manage risks and prepare risk assessment in projects, including tools for risk assessment and project progress and governance.
  • Being able to handle the management and control of small companies, independently and in collaboration with others, including the organizations ability to execute on plans

  Demonstrate their competencies by:
  • Creating a business plan for an imaginary (or real) startup company.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timer undervisning
76
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Iværksætteri (Erhvervs- og præfabrikation) (EN) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.