Københavns Erhvervsakademi

en

Bærende konstruktioner (Erhvervs- og præfabrikation) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Structural Engineering (Business- and prefabrication) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070355
Fag- /modulansvarlig
Livio Lamartina
Martin Carlsen Dam
Allan Liisborg Greve
Peter Strøm-Tejsen
 • Indhold og læringsmål

  3rd semester will introduce you to:
  • Scrutinize the concept structural design
  • Work with a given load bearing system, estimating structural members by rules of thumb.
  • Build a 3D structural analytical model generated by structural engineering BIM tools.
  • Design loads, boundary conditions typologies and verify the consistency of the model.

  By meeting the objectives of this topic you will gain knowledge about:

  • The building performances of different members and connections.
  • Estimate dimensions using tables and diagrams.
  • Understanding the structural performances of different members, connections and supports.

  A student who has met the objectives of the semester will have achieved knowledge about:

  • Principles of transferring loads between structural members to a suitable load bearing subsoil.
  • Building performances of load bearing elements
  • Building performances of structural key junctions
  • Layout drawings
  • Key junctions
  • Shop floor drawings

  And obtained skills in:

  • Drawing structural plans and sections useful to produce structural building’s elements.
  • Producing reinforcement shop drawing documentation with rebar schedules for in situ and prefab concrete
  • Necessary shop drawings for timber and steel

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timer undervisning
17
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bærende konstruktioner (Erhvervs- og præfabrikation) (EN) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 59% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.