Københavns Erhvervsakademi

en

Bygningskonstruktioner (Erhvervs- og præfabrikation) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Structure (Business- and prefabrication) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070358
Fag- /modulansvarlig
Allan Liisborg Greve
Judith Marton
Charlotte Schytz Juul
James Harty
 • Indhold og læringsmål

  The 3rd semester, Structure will introduce you to:
  • Theories and methods within industrialized production of buildings and mass customized production of buildings for both superstructure and substructure.
  • Creating detailed 3D model generated by a BIM software.
  • Dealing with structural grids, tolerances, detailing of connections within Substructure and Superstructure.
  • Comparing and choosing different members according to the structural behavior of theirs connections, tolerances and supports.
  • Tools supporting the BIM process that allows to analyze and check structures.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • BIM software for structural analysis
  • Level of development (LOD) sequence
  • Building performances of structural key junctions and building elements
  • Layout drawings
  • Production drawings
  • Differentiate various aspects of sustainability in industrialized production & mass customized production of buildings

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Identify and to draw a structural grid
  • Using BIM tools for Building a structural 3D digital models
  • Design detailed drawings, key junctions, technical sections and construction drawings
  • Draw detailed structural plan and sections
  • Draw 2D and 3D key junctions
  • Create 3D steel reinforcement for cast in place- and precast concrete elements
  • Develop mass customized building elements production and shop floor drawings
  • Implement mass customized toilet pods in construction
  • Clarify tolerances and expansion joints for mass customized construction elements (sandwich walls, deck elements, prefab foundations etc.)

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
42
timer undervisning
27
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningskonstruktioner (Erhvervs- og præfabrikation) (EN) modtager du 42 timers undervisning, hvilket svarer til 56 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 61% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.