Københavns Erhvervsakademi

en

Proces og Planlægning (Erhvervs- og præfabrikation) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Process and Planning (Business- and prefabrication) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070359
Fag- /modulansvarlig
Judith Marton
Allan Liisborg Greve
Charlotte Schytz Juul
James Harty
 • Indhold og læringsmål

  The 3rd semester Process and Planning topic will cover core aspects from the Construction Management and Lean Production theories.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  .
  • Collaboration and production planning deliverables of design professionals, manufacturers, main contractors, subcontractors and suppliers
  • The scope and benefit of integrating manufacturing design in industrialized concrete systems
  • Production optimizing, supported by the underlining concepts of lean thinking

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:

  • Work with industry standards and agreements used for integrating Manufacturing Design in a construction project
  • Apply a Design Build project procurement and set out the benefits of such procurements both for the client and for the project team
  • Work with Information and Communication Technologies for digital collaboration in the project, using industry standards
  • Develop Resource based production budgeting and time scheduling for the project, using digital techniques and industry key figures
  • Develop more comprehensive Specifications for construction works
  • Develop lean based logistics for the Construction site layout
  • Plan detailed Ordering and Delivery Logistics for the construction supply
  • Develop on –site Installation plans for prefabricated building elements in correlation with delivery plans and construction site layouts
  • Class teaching combined with study trips to factories and construction sites will support the practical insight in production processes

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
54
timer undervisning
83
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Proces og Planlægning (Erhvervs- og præfabrikation) (EN) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.