Københavns Erhvervsakademi

en

Materialer (Erhvervs- og præfabrikation) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Materials (Business- and prefabrication) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070356
Fag- /modulansvarlig
Allan Liisborg Greve
Martin Carlsen Dam
Livio Lamartina
Peter Strøm-Tejsen
 • Indhold og læringsmål

  3rd semester will introduce you to:

  • Description of materials for industrialized production of mass customized buildings

  A student who has met the objectives of the semester will have gained knowledge about:

  • Properties and behavior of Materials and combination of materials
  • Comparative analysis on different materials used in construction
  • Material gains in sustainability
  • Technology and performances in using materials as concrete, timber and steel
  • Understanding and differentiating between the different layers characteristics in a structure such as walls, roofs, floors etc..
  • The production of materials
  • The implementation of materials in constructions on site and the responsible trades
  • Issues of transportation and storage of materials
  And obtain skills in:
  • Technical description of materials
  • Comparative analysis in choosing the relevant materials for specific purposes
  • Clarifying and specifying tolerances and expansion joints for various materials

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
20
timer undervisning
7
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Materialer (Erhvervs- og præfabrikation) (EN) modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 74% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.