Copenhagen School of Design and Technology

da

Materialer (Erhvervs- og præfabrikation) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Materials (Business- and Prefabrication) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070306
Fag- /modulansvarlig
Tom Westergaard Hansen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Optegnelser over materialer til industriel produktion af masseproduceret individuelt tilpasset byggeri.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:
  •materialer forbundet med både industriel produktion af bygninger og masseproduceret individuelt tilpasset byggeri.
  •differentiering af forskellige aspekter af bæredygtighed for et udvalg af materialer.
  •hvordan man skelner mellem de mange iboende kendetegn (strukturelle, isolerings-, kemiske, anvendelseskendetegn).
  •fremstilling af materialer.
  •implementering af materialer i bygninger på byggepladsen og de ansvarlige brancher.
  •problemstillinger i forbindelse med transport og opbevaring af materialer.
  opnår færdigheder i at:
  •analysere og differentiere valg af materialer til særlige formål.
  •afklare og angive forskellige materialers tolerancer og ekspansionssamlinger.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
20
timers undervisning
7
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Materialer (Erhvervs- og præfabrikation) (DA) modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 74% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.