Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningskonstruktioner (Erhvervs- og præfabrikation) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Structure (Business- and Prefabrication) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070308
Fag- /modulansvarlig
Gert Kronkvist
Bo Mahs
Torben Vind
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Optegnelser af over- og underbygningskonstruktioner til industriel produktion af masseproduceret og individuelt tilpasset byggeri.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:
  •industriel produktion af bygninger versus masseproduktion af individuelt tilpassede bygninger.
  •differentiering af forskellige aspekter af bæredygtighed i industriel produktion og masseproduktion af individuelt tilpassede bygninger.
  opnår færdigheder i at:
  •udvikle masseproduktion af individuelt tilpassede bygningsdele på baggrund af en konstruktionsanalyse.
  •planlægge arkitektoniske, statiske og konstruktionstekniske gitre på baggrund af en konstruktionsanalyse.
  •implementere masseproduktion af individuelt tilpassede badekabiner i byggeri.
  •præcisere tolerancer og ekspansionsled for masseproduktion af individuelt tilpassede bygningsdele (sandwichvægge, etageadskillelser, præfabrikerede fundamenter, osv.).

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
42
timers undervisning
27
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningskonstruktioner (Erhvervs- og præfabrikation) (DA) modtager du 42 timers undervisning, hvilket svarer til 56 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 61% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.