Copenhagen School of Design and Technology

da

BIM (Erhvervs- og præfabrikation) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
BIM (Business- and Prefabrication) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070311
Fag- /modulansvarlig
Christian Laustsen
Jens Ostermann-Petersen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Bygningskonstruktion • Konstruktion og arkitektur • Building Information modellering • Intelligent Computing inden for ingeniørvidenskab og arkitektur • Virtuel Designkonstruktion

  3. semesters BIM-kursus sætter de studerende i stand til – i et virtuelt rum og på et tidligt tidspunkt i designprocessen - at forudsige projektets gennemførlighed, eller hvorvidt det lever op til miljønormer, arbejdsprocesser osv. Ved fagets afslutning kan de studerende gøre brug af nogle af BIM-værktøjets ikoniske analysefunktioner såsom Clash Detection, TimeLiner Simulering i 4D, projektbudgetter i 5D og Realistic 3D-animation og dermed maksimere udbyttet af BIM-projektet.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan anvende Autodesk Navisworks-værktøj, åbne og kombinere 3D-modeller, og navigere i dem i realtid, gennemgå modellen ved hjælp af et sæt af værktøjer, herunder kommentarer, understregning, synspunkter og målinger.
  •kan oprette 4D (3D + tid) simulering og animation. Sammenkæde en tidsplan med TimeLiner-værktøj; eksportere til videofil. Dette giver interessenter mulighed for at visualisere konstruktionsfasen i et virtuelt miljø, at få øjnene op for mulighederne for at forbedre sekventeringen af byggeriet.
  •kan generere 5D (3D + 4D + omkostnings-) analyser og simuleringer. Generere 5D-modeller, der giver de forskellige deltagere i et byggeprojekt mulighed for at visualisere status for anlægsaktiviteterne og relaterede omkostninger over tid.
  •kan generere QTO fra BIM-modeller.
  •kan oprette fuldt parametriske arkitektoniske og konstruktionstekniske Revit-familier til præfabrikerede bygningsdele.
  •kan udveksle BIM-modeller ved hjælp af forskellige formater.
  •kan oprette en afviklingsplan i BIM.
  •kan anvende Bluebeam-værktøj. Konstruktionsgranskning, QTO, dokumenthåndtering, tegningshåndtering, projektoverdragelse. Softwaren gør det muligt at oprette, redigere og lagre digitale tegninger et centralt sted, hvor de kan deles med andre. Det sikrer, at ændringer og kommentarer altid registreres og gemmes.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
26
timers undervisning
15
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget BIM (Erhvervs- og præfabrikation) (DA) modtager du 26 timers undervisning, hvilket svarer til 35 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 63% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.