Københavns Erhvervsakademi

en

Kommunikation (Bolig byggeri) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Communication (Plot and Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070151
Fag- /modulansvarlig
Anne Carlsen Dam
Birgitte Petersen
Claudio Spaziani Testa
 • Indhold og læringsmål

  The 1st semester, Communication will introduce you to theories and practice-oriented methods within communication, cooperation and reflections on your own learning and practice. We will discuss the practice of being a student at BATCM, KEA.

  By meeting the objectives of this topic, you will have gained knowledge and understanding of:
  • Problem Based Learning
  • Methods to achieve group alignment
  • Basic communication in writing, orally and through digital presentations
  • The principles behind communication activities relating to the stakeholders in the construction industry and your semester project
  • The structure for a professional dissemination of projects in the construction industry

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Use tools such as note taking, minutes of meetings (MoM), team charters and SUMO (an appreciative version of SWOT analysis)
  • Analyze stakeholders of the semester project and of your own group and team work
  • Present professional issues
  • Reflect on your motivation for learning

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
24
timer undervisning
58
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation (Bolig byggeri) (EN) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.