Københavns Erhvervsakademi

en

Arkitektur (Bolig byggeri) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Architecture (Plot and Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070153
Fag- /modulansvarlig
Bengt Kalderén
Robert Bartosz Skoczylas
 • Indhold og læringsmål

  The 1st semester, the Architecture topic will introduce you to develop a project for a single-family house on a given site. You will take an existing house and develop it through regulation compliance to the detailing of building elements. You will execute, independently and in collaboration with others, a design process through the appropriate work-stages using authoring digital model and sketches.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • the architectural idea of a building concept
  • general ideas concerning sustainability.
  • interpreting a brief
  • understanding the basic communication to the client and stakeholders
  • basic site analysis, space organization, functional analysis and workspace planning.
  • project development and practice iterative strategies
  • principles behind proportion
  • basic drawing principles for architectural drawing in scale and detailing in accordance with the related phases
  • basic detail levels for architectural drawings and documentations
  • evaluate your proposals with regulation compliance making qualified standard construction, key junctions and coordinated decisions for a single unit.
  A student who has met the objectives of the semester will be able to:
  • Use of the project stages model
  • Draw techniques both digital and manually
  • Use functional diagrams as a means of communication regarding single-family houses.
  • Utilize principles behind drawing sets for different phases in the design stage
  • utilise the requirements of the building regulations
  • Utilize site forces and environmental criteria in the design of a building
  • Produce a quality assured layout design prior to technical design.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
28
timer undervisning
41
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektur (Bolig byggeri) (EN) modtager du 28 timers undervisning, hvilket svarer til 37 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.