Københavns Erhvervsakademi

en

Kommunikation (Byggeri op til 2½ etage) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Communication (Construction up until 2½ floor) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070251
Fag- /modulansvarlig
Anne Carlsen Dam
Birgitte Petersen
 • Indhold og læringsmål

  2nd semester builds on your achievements during 1st semester increasing the complexity of the three topics: cooperation, communication and reflection on own learning. Through the semester project, we will identify various communication issues related to the building industry.

  By meeting the objectives of this topic, you will have gained knowledge and understanding of:
  • Correlation between various professional issues assessed through the Design stages of the semester project
  • Implementation of personal and professional communication
  • Intercultural competencies
  • Group alignment through quality assessment

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Implement tools for group alignment
  • Select methods to collect, analyze and convey information
  • Analyze the stakeholders relevant for your semester project and plan your project communication accordingly
  • Produce and perform an interdisciplinary presentation narrative of your semester project using digital media
  • Create your own CV and generate your presentation portfolio
  • Communicate your personal intercultural competencies
  Identify and reflect on individual and collective learning

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
24
timer undervisning
58
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation (Byggeri op til 2½ etage) (EN) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.