Københavns Erhvervsakademi

en

Arkitektur (Byggeri op til 2½ etage) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Architecture (Construction up until 2½ floor) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070255
Fag- /modulansvarlig
James Harty
Jan Forná
Peter Strøm-Tejsen
Robert Bartosz Skoczylas
 • Indhold og læringsmål

  2nd semester builds on achievements during 1st semester increasing the complexity on different topics.
  • You will learn to procure terraced houses on a given site.
  • You will take a Preliminary Project and develop it through to the contractual tender process, the Main work-stage.

  The issues you will embrace are multiple constructions, adjacency, common components and systematic building processes.
  • You will learn relevant drawing outputs, regulation compliance
  • Making aesthetically pleasing standard constructions, key junctions and coordinated decisions for a simple unit repeated many times.
  • You will execute, independently and in collaboration with others, a design process through the appropriate work-stages in accordance with the relevant regulations

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Define and produce a functional diagram of the project’s layout (showing spatial interconnections)
  • Assess and apply designs and details while identifying and analysing their inherent risks
  • Implement and use the work-stage model, filtering content to the appropriate third parties
  • Place and accurately position the project on its site
  • Characterise and account for the chosen building materials, the architectural means and the structuring principles
  • Execute BIM, with both modelling analysis and simulation (authoring/performance)
  • Fire precautions to show adequate means of escape and control of the spread of fire
  • Investigate the architectural idea, ensuring its delivery through the work-stages
  • Relate the design to all relevant regulations (especially current Building Regulations and the pertaining local plan).
  • Calculate the plot ratio.
  • Make a coherent technological design
  • Communicate adequately the technological solutions of the building design

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timer undervisning
7
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektur (Byggeri op til 2½ etage) (EN) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 83% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.