Københavns Erhvervsakademi

en

Matematik & Fysik (Byggeri op til 2½ etage) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Math & Physics (Construction up until 2½ floor) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070252
Fag- /modulansvarlig
Birgitte Petersen
Anne Carlsen Dam
 • Indhold og læringsmål

  2nd semester builds on your achievements during 1st semester increasing the complexity of calculation methods and scientific reasoning within the field of construction.

  By meeting the objectives of this topic, you will have gained knowledge and understanding of:
  • Condensation - Water vapor, dew point and relative humidity
  • Statics - Equilibrium of forces and reactions
  • Calorimetry

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • To calculate if there is condensation in a building element i.e. a wall
  • Has knowledge about the difference in relative humidity year round in DK
  • Has the basic knowledge about static equilibriums - translational and rotational, symbols and units
  • Calculate reactions on simple building objects i.e. a beam
  • Has the basic knowledge about calorimetry and is able to calculate the amount of energy used for heating up water
  • Relate to a result and evaluate if it’s right

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timer undervisning
158
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Matematik & Fysik (Byggeri op til 2½ etage) (EN) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 18% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.