Københavns Erhvervsakademi

en

Installationer (Byggeri op til 2½ etage) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Services (Construction up until 2½ floor) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070257
Fag- /modulansvarlig
Peter Strøm-Tejsen
James Harty
Jan Forná
Robert Bartosz Skoczylas
 • Indhold og læringsmål

  The 2nd semester, Services will introduce you to theories and methods within the design of heating and ventilation with regard to indoor climate, energy consumption and durability of a single-family dwelling.
  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • Design of a simple heating system and systems for mechanical ventilation.
  • Sizing of pipes and design the layout of a heating system, and for mechanical ventilation systems, the sizing of diffusers and ducts, and choice of a suitable air handling unit
  • Calculation of the energy use in a single-family dwelling, with respect to the building envelope and the services, fulling the demands in the building regulations
  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Layout the vertical and horizontal installation routes for a single-family dwelling
  • Describe the design and components of the ventilation and heating systems
  • Determine the need for ventilation from the legal requirements and requirements for thermal environment and air quality
  • Determine physical and functional demands for a mechanical ventilation system and select diffusers
  • Perform simplified pressure loss calculation and select a suitable air handling unit
  • Layout rainwater, drainage, domestic water supply and sewage installations
  • Calculate the heat transfer through the building parts and risk of condensation, and describe principles for calculation of heating and cooling loads
  • Evaluate whether the requirements in the building regulations for energy consumption are fulfilled
  • Document the details of the indoor environment in a single-family dwelling

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timer undervisning
7
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Installationer (Byggeri op til 2½ etage) (EN) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 83% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.