Københavns Erhvervsakademi

en

Bygningskonstruktioner (Bolig byggeri) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Structure (Plot and Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070154
Fag- /modulansvarlig
Bengt Kalderén
Robert Bartosz Skoczylas
 • Indhold og læringsmål

  The 1st semester, the Structure topic will introduce you to basic structural principles for constructing generic and complex building elements.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • for detailing structural layers and representation of different building elements in 2D drawings.
  • basic principles for analyzing and choosing adequate structural solutions.
  • generic foundations for 1-2 story residential buildings
  • generic cavity brick wall for 1-2 story residential buildings
  • generic internal wall with wood or light steel gauge studs
  • a flat & pitched roof for 1-2 story residential buildings
  • a window in a generic brick cavity wall
  • assigning a building element location and associated dimensioning
  A student who has met the objectives of the semester will be able to:
  • constructing a foundations for 1-2 story brick buildings
  • constructing a cavity brick wall for 1-2 story brick buildings
  • constructing a flat & pitched roof for 1-2 story brick buildings
  • placing a door in a generic brick cavity wall and in an internal walls

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
28
timer undervisning
41
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningskonstruktioner (Bolig byggeri) (EN) modtager du 28 timers undervisning, hvilket svarer til 37 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.