Københavns Erhvervsakademi

en

Matematik og Fysik (Bolig byggeri) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Math Physics (Plot and Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070152
Fag- /modulansvarlig
Birgitte Petersen
Anne Carlsen Dam
Claudio Spaziani Testa
 • Indhold og læringsmål

  The 1st semester, Math Physics will introduce you to calculation methods and practice-oriented scientific reasoning within the field of construction.

  By meeting the objectives of this topic, you will have gained knowledge and understanding of:
  • Si-units and prefixes
  • Geometry - Right and oblique triangles
  • Newton’s Laws and density
  • Heat transmission – U-values and temperature gradients

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:
  • Use the right units, prefixes and symbols when solving building related problems
  • Identify which geometry there is used in for example a building element and apply the right formulae to find a length, a degree or an area
  • Know about Newton’s laws and is able to use them when solving building related exercises
  • Has basic knowledge about heat transmission and the way energy flows.
  • Do an U-value and temperature gradient calculation and to choose the right materials for instance to a wall from their  - values
  • Relate to a result and evaluate if it’s right

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
48
timer undervisning
144
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Matematik og Fysik (Bolig byggeri) (EN) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.