Københavns Erhvervsakademi

en

BIM (Byggeri op til 2½ etage) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
BIM (Construction up until 2½ floor) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070258
Fag- /modulansvarlig
Robert Bartosz Skoczylas
James Harty
Jan Forná
Peter Strøm-Tejsen
 • Indhold og læringsmål

  In the 2nd semester, BIM will introduce you to collaboration in the cloud, work with advanced BIM techniques, linking file from differing disciplines and create architectural and structural Revit families.

  By meeting the objectives of this topic, you will have gained knowledge and understanding of:

  • how to use Collaboration for Revit (C4R) to collaborate with other users on a Revit project
  • how the functionality of C4R leverages BIM-360 makes Revit models and other associated project files accessible to all stakeholders, including internal users, clients, and other external consultants.
  • use advanced BIM Modelling techniques to create Revit Families.

  By meeting the objectives of this topic, you will be able to:

  • Use Autodesk Revit in advance level linking different disciplines (Architectural and Structural) to the main central file.
  • Use Collaboration for Revit cloud service (BIM-360), create central project Revit files.
  • Use Enscape – a real-time 3D rendered walkthrough plug-in with live integration inside Autodesk Revit.
  • Use Lumion that instantly breathes life into student’s designs with realistic trees, stylish effects and thousands of objects and materials from its content library.
  • Demonstrate their projects using with help of 3D Glasses and 3D printers.
  • Use VDC lab and its tools to virtualize the conditions of the existing project.
  • Create fully parametric Revit Architectural and Structural Families.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
16
timer undervisning
11
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget BIM (Byggeri op til 2½ etage) (EN) modtager du 16 timers undervisning, hvilket svarer til 21 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 59% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.