Københavns Erhvervsakademi

en

Proces og Planlægning (Bolig byggeri) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Process and Planning (Plot and Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070157
Fag- /modulansvarlig
Nikola Dimovski
Ulrich Børker Nielsen
 • Indhold og læringsmål

  Process and Planning
  Lessons: 28

  The 1st semester Process and Planning topic will introduce you to the theoretical fields of Construction Project Organization and Construction Management.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  .
  • Construction projects as complex work environments, where the owner, architects, engineers, contractors and local authorities are collaborating for project design, planning and construction
  • Construction processes
  • Construction resources
  • Project budgeting
  • Project scheduling

  By meeting the objectives of this topic you will be able to:

  • Plan and manage the study work throughout the semester
  • Analyze project stages, project organization and participating actors in a project
  • Apply selected planning tasks carried out by design professionals, for the project at hand
  • Apply relevant software for pricing and scheduling
  • Develop a construction sequence, by analyzing and specifying the order of activities and the resources involved
  • Develop practical insight in construction processes by visiting construction sites and. correlate this with in-class teaching

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
28
timer undervisning
109
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Proces og Planlægning (Bolig byggeri) (EN) modtager du 28 timers undervisning, hvilket svarer til 37 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 20% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.