Københavns Erhvervsakademi

en

Materialer (Bolig byggeri) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Materials (Plot and Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070155
Fag- /modulansvarlig
Bengt Kalderén
Robert Bartosz Skoczylas
 • Indhold og læringsmål

  The 1st semester, the Materials topic will introduce you to a basic understanding of the materials being used for construction for 1-2 story residential buildings.

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • the different origins, properties and production methods for concrete, wood, bricks and membranes
  • materials needed for constructing a generic foundation
  • materials needed for constructing a generic cavity brick wall
  • materials needed for constructing a flat & pitched roof for 1-2 story residential buildings
  • materials needed for constructing a generic internal wall with wood or light steel gauge studs
  • materials needed associated with placing a window and door in a generic brick cavity wall

  A student who has met the objectives of the semester will be able to:
  • perform research, collect information of different materials and analyses, and compare them in relevant tools.
  • qualify your decisions for choosing materials and how to validate them.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
26
timer undervisning
29
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Materialer (Bolig byggeri) (EN) modtager du 26 timers undervisning, hvilket svarer til 35 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 47% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.