Københavns Erhvervsakademi

en

BIM (Bolig byggeri) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
BIM (Plot and Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070156
Fag- /modulansvarlig
Robert Bartosz Skoczylas
Bengt Kalderén
 • Indhold og læringsmål

  In the 1st semester, BIM will introduce you to digitalisation in general within the construction industry. You will create basic architectural BIM.

  By meeting the objectives of this topic, you will have gained knowledge and understanding of:

  • Software installation process and set up students Autodesk Educational accounts.
  • Building Information Modelling
  • Using Levels of Development (LOD)
  • Managing BIM software installation, maintenance, management and BIM-360 cloud service usage

  By meeting the objectives of this topic, you will be able to:

  • Use BIM software Autodesk FormIT for creating a conceptual design while collaborating with other team members.
  • To understand early stage design concept in BIM and simulate the whole design with energy analysis.
  • Use BIM software Autodesk Revit for modelling a simple building in Revit, to a completed one-story single family house.
  • Creating levels, modelling exterior and interior walls, placing columns, stairs, and railings, placing a floor and a roof.
  • Create project presentations including plans, elevations, sections, details and renderings.
  • Creating camera views and final presentation sheets.
  • Create construction details 2D and 3D (key junctions) in FormIT and Revit.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
36
timer undervisning
46
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget BIM (Bolig byggeri) (EN) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.