Københavns Erhvervsakademi

en

Bærende konstruktioner (Byggeri op til 2½ etage) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Structural Engineering (Construction up until 2½ floor) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070256
Fag- /modulansvarlig
Jan Forná
James Harty
Peter Strøm-Tejsen
Robert Bartosz Skoczylas
 • Indhold og læringsmål

  The 2nd semester Structural Engineering will introduce you to identifying, explaining and defining:
  • Equilibrium & Stability
  • Load & Load paths within design of superstructure and substructure
  • Dimensioning structural members with rules of thumb
  • Collision control services and structural elements

  By meeting the objectives of this topic you will have gained knowledge and understanding of:
  • Basic knowledge and understanding of structural behavior, equilibrium and stability.
  • Basic knowledge and understanding of different necessary structural members as a part of the superstructure and the substructure.
  • Basic knowledge and understanding of how to estimate (dimension) structural members
  • Basic knowledge within structural drawings.
  • Basic knowledge within assessing the load bearing and stabilizing system, showing how loads are transferred to the ground

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
14
timer undervisning
13
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bærende konstruktioner (Byggeri op til 2½ etage) (EN) modtager du 14 timers undervisning, hvilket svarer til 19 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 52% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.