Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikation (Bolig byggeri) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Communication (Plot and Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070101
Fag- /modulansvarlig
Lone Lykke Larsen
Henrik Oxholm Zigler
Thomas Ringhof
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  I faget kommunikation på 1. semester af Bygningskonstruktøruddannelsen præsenteres du for grundlæggende teorier og metoder inden for samarbejde, kommunikation samt refleksion over egen læring og praksis.

  Du får et godt udgangspunkt for det forestående gruppearbejde og KEA’s måde at arbejde med problembaseret læring på. Samtidig får du grundlæggende viden og færdigheder i kommunikation, så du kan anvende fagtermer, når du redegør for dit projekt og præsenterer dig selv.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan samarbejde professionelt i gruppen på baggrund af et sæt vedtægter og ugentlige mødereferater.
  •kan forstå interessenter inden for byggebranchen, og hvordan man kommunikerer professionelt med dem.
  •kan præsentere et tværfagligt projekt mundtligt ved brug af digitale medier, forstå problembaseret læring, udforske byggebranchen og reflektere over individuel og kollektiv læring.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
24
timers undervisning
58
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation (Bolig byggeri) (DA) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.