Copenhagen School of Design and Technology

da

Proces og Planlægning (Bolig byggeri) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Process and Planning (Plot and Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070107
Fag- /modulansvarlig
Kave Amag
Henrik Holmgård Nielsen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Fagets kerneområder er byggeorganisation og konstruktionsprojektering.
  De studerende får en forståelse for byggeprojekter som komplekse arbejdsmiljøer, hvor bygherren, arkitekterne, ingeniørerne, entreprenørerne og de lokale myndigheder samarbejder om design og planlægning af byggeri i henhold til den nationale branchepraksis.
  Du får grundlæggende færdigheder i at bruge avanceret industri-software i relation til de definerede planlægningsopgaver.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan planlægge og håndtere studieaktiviteter i form af gruppearbejde.
  •har viden inden for arbejdsmiljø i bygge- og konstruktionsarbejde, dets organisation og egenskaber.
  •har viden inden for kerneopgaverne for hhv. bygherre, fagfolk og entreprenører i de forskellige faser af et byggeprojekt.
  •kan håndtere omkostningsdatabaser og tidsplanlægningsteknikker i almindelighed.
  •kan vurdere og planlægge semesterprojektets definerede opgaver ved hjælp af offentligt tilgængelige prisdatabaser og tidsplanlægningsværktøjer.
  •har viden om byggeprocessen – dens kernefunktioner, aktører, aktiviteter og ressourcer.
  •kan lave optegnelser over besøg på byggeplads og relatere til teori.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
28
timers undervisning
109
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Proces og Planlægning (Bolig byggeri) (DA) modtager du 28 timers undervisning, hvilket svarer til 37 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 20% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.