Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikation (Byggeri op til 2½ etage) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Communication (Construction up until 2½ floor) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070201
Fag- /modulansvarlig
Per Salling
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  2. semester bygger videre på dine færdigheder og kunnen fra 1. semester. Kompleksiteten stiger inden for de tre emner: samarbejde, kommunikation og refleksion over egen læring. På 2. semester præsenteres du også for byggebranchens etik.

  Ved 2. semesters afslutning er du i stand til at føre en professionel velargumenteret dialog og efterforske dine medstuderendes synspunkter som forberedelse til jeres eksamen. Du får en forståelse for byggebranchens dilemmaer og etik.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene, kan:
  •fortsætte det professionelle samarbejde i gruppen på baggrund af et sæt vedtægter og ugentlige mødereferater.
  •analysere relevante interessenter og planlægge deres projektkommunikation i overensstemmelse hermed.
  •oprette en tværfaglig præsentation af/fortælling om semesterprojektet ved hjælp af digitale medier.
  •kommunikere professionelt og individuelt, udvikle CV og portefølje.
  •udforske byggebranchen og reflektere over individuel og kollektiv læring.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
24
timers undervisning
58
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation (Byggeri op til 2½ etage) (DA) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.