Copenhagen School of Design and Technology

da

Materialer (Byggeri op til 2½ etage) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Materials (Construction up until 2½ floor) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070209
Fag- /modulansvarlig
Christian Laustsen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne bliver du i stand til selvstændigt og sammen med andre at udføre en konstruktionsproces i relation til materialevalg i overensstemmelse med relevante bestemmelser.
  Du lærer at udarbejde et sammenhængende teknologisk design under hensyntagen til placering, lokale teknologier, regionale forskelle og klimatiske forhold.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden og forståelse for:
  •betonteknologi, produktion og miksdesign.
  •stålteknologi og ståls egenskaber.
  •armeringsstål og dets egenskaber.
  •tømmerteknologi.
  •hensyntagen til materialers tolerancer og gennemtrængelighed for fugt.

  opnår færdigheder i:
  •granskning, analyse og valg af forskellige bærende konstruktionsmaterialer
  •rapportering om byggematerialers ydeevne og specifikationer.
  •gennemgang af materialeudvalget i et BIM-program, identifikation af materialer, deres grafiske præsentation, korrekte udseende, deres fysiske og termiske egenskaber.
  •dokumentation af materialevalg via systematisk egenskabsanalyse.
  •vurdere livscyklusanalyse (LCA) for udvalgte materialer.
  •vurdere materialers egenskaber med hensyn til sundhed og sikkerhed.
  •vurdere materialers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand samt modstandsdygtighed over for brand.
  •udarbejde en tidsplan for materialer.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
20
timers undervisning
21
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Materialer (Byggeri op til 2½ etage) (DA) modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 49% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.