Copenhagen School of Design and Technology

da

BIM (Byggeri op til 2½ etage) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
BIM (Construction up until 2½ floor) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070208
Fag- /modulansvarlig
Bjørn Antonsen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Bygningskonstruktion
  • Konstruktion og arkitektur
  • Building Information Modelling
  • Intelligent Computing inden for bygningskonstruktion og arkitektur
  • Virtuel Design-konstruktion

  Dette 2. semesters BIM-kursus sætter de studerende i stand til at samarbejde i skyen, arbejde med avancerede BIM-udformningsteknikker; sammenkæde filer fra forskellige fag og skabe arkitektoniske og strukturelle Revit-familier. De studerende undersøger, hvordan C4R kan bruges til at samarbejde med andre brugere på et Revit-projekt. Desuden lærer de om, hvordan funktionaliteten i C4R kan udnyttes i BIM 360 Team, en Autodesk cloud-baseret løsning til deling. Dette gør det muligt for de studerende at dele Revit-modeller og andre tilknyttede projektfiler med alle interessenter, herunder interne brugere, kunder og andre eksterne konsulenter. De studerende stifter bekendtskab med avancerede BIM-udformningsteknikker og lærer at oprette Revit-familier fra bunden. Familier er en integreret del af arbejdet i Revit og nøglen til at oprette brugerdefineret indhold.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan bruge Autodesk Revit på avanceret niveau til at forbinde forskellige fag (arkitektur og konstruktion) til den centrale fil.
  •kan bruge Collaboration for Revit Cloudtjenesten (BIM 360) og oprette centrale Revit-projektfiler.
  •kan bruge Enscape™ – Real-time 3D plug-in med live integration i Autodesk Revit; vise deres projekter ved brug af 3D-briller og 3D-printere.
  •kan bruge Lumion, der straks puster liv i de studerendes designs med realistiske træer, stilfulde effekter og tusindvis af genstande og materialer fra dets indholdsbibliotek.
  •kan bruge VDC-lab og dets værktøjer til visualisering af forholdene i det eksisterende projekt.
  •kan oprette fuldt parametriske arkitektoniske og konstruktionstekniske Revit-familier.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
16
timers undervisning
11
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget BIM (Byggeri op til 2½ etage) (DA) modtager du 16 timers undervisning, hvilket svarer til 21 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 59% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.