Copenhagen School of Design and Technology

da

Byggejura (Byggeri op til 2½ etage) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Building Law (Construction up until 2½ floor) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070211
Fag- /modulansvarlig
Eva Weincke
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Du lærer om de juridiske aspekter ved forskellige former for planlægning af bygge-og anlægsprojekter, herunder det danske AB-system i forbindelse med entreprisekontrakter. Derudover får du viden om udbudsret, herunder nationalt og i EU-regi, der er relevant for byggeprojekter, og eksempler fra praksis i byggebranchen.

  Anvendes til planlægning af byggeprojekter og til håndtering af udbud i forbindelse med indkøb af bygge- og anlægsarbejder mv.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår grundlæggende viden og forståelse for:
  •udbudsret og evnen til at anvende relevante dele heraf i forbindelse med et byggeprojekt.
  •udvælgelse og anvendelse af relevante kontraktlige rammer proaktivt.
  •de praktiske og teoretiske problemer i tilknytning til de forskellige organisationstyper.
  •planlægning af et byggeprojekt.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
12
timers undervisning
15
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Byggejura (Byggeri op til 2½ etage) (DA) modtager du 12 timers undervisning, hvilket svarer til 16 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.