Copenhagen School of Design and Technology

da

BIM (Bolig byggeri) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
BIM (Plot and Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070106
Fag- /modulansvarlig
Henrik Oxholm Zigler
Simone Ellgaard
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Bygningskonstruktion
  • Konstruktion og arkitektur
  • BIM-værktøjer
  • Intelligent Computing inden for bygningskonstruktion og arkitektur
  • Virtuel Design-konstruktion
  De studerende starter med at installere BIM-Softwaren og oprette deres Autodesk Educational-konti. Dette 1. semesters BIM-kursus sætter de studerende i stand til at skabe en elementær arkitektonisk model ved hjælp af BIM-værktøj og udvikle den gennem alle projektets faser. I designfasen udformes en BIM-model ved hjælp af Autodesk FormIt-software, som importeres i Autodesk Revit, hvor den udvikles med flere detaljer. Med undtagelse af 3D-modellering går de studerende i dybden med tegneværktøjer til udarbejdelse af professionelle detaljerede arkitekttegninger. Ved fagets afslutning har de studerende opnået færdigheder i at udarbejde knudepunktstegninger i 3D med en høj detaljeringsgrad (LOD)

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan håndtere BIM-softwareinstallation, vedligeholdelse, styringssoftware og bruge A360 cloud service.
  •kan anvende BIM-softwaret Autodesk FormIt til at skabe et grundlæggende koncept og samarbejde med andre gruppemedlemmer; forstå den tidlige konstruktionsfase i BIM og simulere hele designet ved hjælp af en energianalyse.
  •kan anvende BIM-softwaren Autodesk Revit til modellering af en simpel konstruktion i Revit; fra tomt projekt til afsluttet et-etagers hus; oprette niveauer, udforme udvendige og indvendige vægge, placere søjler, trapper og gelændere, montere et tag, kameravisninger og endelige præsentationsark.
  •kan oprette konstruktionsdetaljer i 2D og 3D (centrale knudepunkter) i FormIt og Revit.
  •kan oprette projektpræsentation, herunder planer, højdeforhold, sektionstegninger og rendering.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
36
timers undervisning
46
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget BIM (Bolig byggeri) (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.